Lékárenské projekty

Lékárenské projekty

Lékárny Pharmia přišly s ojedinělým konceptem péče o rodiče s dětmi. Lékárny společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. se k tomuto projektu přidaly!

K Mezinárodnímu dni dětí 1. června 2011 zahájily lékárny PHARMIA dlouhodobý projekt lékárenské péče zaměřené na PREVENCI s názvem Dětský pitníček aneb Co děti pijí a nepijí.

Vizí projektu je naučit děti vnímat pití v podobě vhodných nápojů jako důležitou součást každého dne a zároveň zajistit vyšší informovanost rodičů o pitném režimu a jeho vlivu na zdravotní stav dětí.

Na přípravě a realizaci Dětského pitníčku aneb Co děti pijí a nepijí a s ním spojeného výzkumného projektu se podílí vědecká rada projektu, která je kromě odborníků z řad lékárníků složena i z dalších expertů: uznávaného odborníka na výživu RNDr. Petra Fořta CSc., odbornice na dietologii a diabetologii MUDr. Kláry Owen, PhD. a odborníka v oblasti pediatrie MUDr. Pavla Kabíčka, CSc.

Cíl projektu

Prevence zdravotních problémů spojených s nesprávným pitným režimem, potažmo nesprávným konceptem stravování.

Východiska

 • Nesprávný pitný a stravovací režim způsobují nárůst zdravotních problémů u dětí.
 • Není dostatek důvěryhodných zdrojů ucelených informací ohledně pitného režimu u dětí.

Rodiče vnímají lékárnu jako zdravotnické zařízení a důvěřují lékárníkům - výstupy průzkumu Factum Invenio 2008, n = 952 a Závěrečné zprávy z kvantitativního výzkumu chování zákazníků při nákupu volně prodejného zboží v lékárnách, XuXa, září 2008, R-08113-X, n = 856

Nástroje projektu

 • Konzultace v lékárnách společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s r.o. - Metodika vedení konzultace vychází ze schváleného standardizovaného postupu konzultace jako klinicky orientované lékárenské péče, která byla vypracována expertní skupinou lékárníků v rámci programu PACE a schválena Českou lékárnickou komorou.
 • Informační brožura pro rodiče - autor RNDr. Petr Fořt, spolupráce MUDr. Klára Owen a MUDr. Pavel Kabíček; se kterou pracují lékárníci v rámci konzultací a předávají je k dispozici rodičům
 • Zábavně-edukační tištěné materiály pro děti, dostupné v lékárnách PHARMIA

Podpůrný web www.pitnicek.cz - 1. fáze

 • rodiče mají možnost automaticky propočítat doporučenou spotřebu tekutin dle metodiky Nelson textbook of pediatrics 2004
 • získání základních informací ohledně pitného režimu, např. co spadá do pitného režimu a co naopak ne, na jaké tekutiny si dát pozor atd.
 • prostor pro děti - edukační pohádka a pexeso

Příprava 2. fáze webu

 • podpora výzkumného projektu
 • soutěže pro maminky a děti na téma pitný režim
 • doplnění edukačních materiálů ve formě her pro děti

Do budoucna se připravují projekty ve spolupráci s Centrem pro léčení a výzkum bolestivých stavů.

Zpět na přehled

Klientská karta

Nechte si v naší lékárně vystavit klientskou kartu a čerpejte finanční bonusy, které pro Vás máme připravené...

 

více jak 1 500 léků* bez doplatku

sleva z doplatku až 50% pro všechny zákazníky po předložení klientské karty